Outsourcing

Świadczymy usługi outsourcingu:

  • dyrektora finansowego
  • kontrolera finansowego
  • obsługi sekretariatu

Outsourcing może odbywać się w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin.

Skontaktuj się z nami kiedy twoja firma będzie potrzebowała tego typu specjalisty.